Ticaret Stratejisi

En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır.

 Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere sermayenin hakkı olan karı çalışanlarımızın ve müşterilerimizin ekonomik, sosyal alandaki gelişme ve büyümelerine yardımcı olup faaliyetlerden kaynak yaratmak, tüm kaynakların akılcı, mantıklı kullanımı sağlayacak savurganlığa ödün vermemek ticaret konusunda ana ilkelerimizdendir...